ARATech2013

nástroj pro hodnocení rizika závažných havárií

 

Projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie - ERDF a SFŽP v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 5.1 Omezování environmentálního znečištění a snižování průmyslových rizik. Výše celkových způsobilých veřejných výdajů činí 11 023 756, 20 Kč.

Cílem projektu je připravit a zpracovat prakticky ověřený softwarový nástroj pro hodnocení rizika vzniku závažné havárie ve smyslu zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií.

Více informací o projektu naleznete zde.

Firemní novinky

Firemní novinky

14 Aug 2018Dotace v programovacím období 2014-2020 Výzva č. 1/2017 IFN - OPŽP 2014-2020 - rekonstrukce chlazení zimních stadionů prodloužena až do...

více