Ekologická újma

podle zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě

Provozovatel, který vykonává provozní činnost specifikovanou v příloze č. 1 zákona, je povinen zabezpečit finanční zajištění k náhradě nákladů na ekologickou újmu.

Pro splnění zákonných povinností nabízíme:

  • základní hodnocení rizika ekologické újmy,
  • podrobné hodnocení rizika ekologické újmy,
  • prezentaci zaměřenou na povinnosti vyplývající z platné legislativy,
  • konzultační a poradenskou činnost.

Firemní novinky

Firemní novinky

14 Aug 2018Dotace v programovacím období 2014-2020 Výzva č. 1/2017 IFN - OPŽP 2014-2020 - rekonstrukce chlazení zimních stadionů prodloužena až do...

více