Dotace v programovacím období 2014-2020

15 Mar 2016 přidáno: Jana Michálková

18. výzva OPŽP 2014-2020, pro specifický cíl 3.5 Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení je stále otevřená. Dotaci mohou získat např. obce na  rekonstrukci chlazení zimních stadionů.