Dotace v programovacím období 2014-2020

19 Jan 2018 přidáno: Jana Michálková

Výzva č. 1/2017 IFN - OPŽP 2014-2020, pro specifický cíl 3.5 Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení je stále otevřená pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory formou zápůjčky v rámci implementace finančních nástrojů v OPŽP v kombinaci s dotací z národních zdrojů SFŽP.

Připravíme vám žádost včetně odborných příloh.