Prevence závažných havárií

25 Jan 2018 přidáno: Jana Michálková

Zpracováváme a aktualizujeme bezpečnostní dokumentaci podle nového zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií.