Prevence závažných havárií

14 Aug 2018 přidáno: Jana Michálková

Zpracováváme a aktualizujeme bezpečnostní dokumentaci (bezpečnostní zpráva, bezpečnostní program, plán fyzické ochrany, vnitřní havarijní plán, podklady pro VHP, posouzení bezpečnostní zprávy) podle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií.