Hydrogeologie a ochrana zdrojů vody

Poskytujeme široké spektrum konzultačních, poradenských a expertních služeb v hydrogeologii.

Komunální hydrogeologie

 • vyhledávání zdroje podzemní vody,
 • zpracování projektu hydrogeologického průzkumu,
  • zajištění technické realizace hydrogeologického průzkumu,
  • vrtné práce,
  • čerpací a vsakovací zkoušky,
  • komunikační a stopovací zkoušky,
  • zhodnocení vydatnosti a kvality podzemní vody,
  • ověření stavu vrtu/studny do hloubky až 600 m kamerou s videozáznamem ,
 • zpracování hydrogeologických posudků na utrácení srážkových vod vsakem,
 • posouzení technického stavu hydrogeologických objektů (vrtů a studní).

Ochrana vodních zdrojů

 • průzkum pro skládky odpadů,
 • vymezení rozsahu znečištění podzemních a povrchových vod, zemin a horninového prostředí,
 • návrh výstavby a provozování monitorovacích systémů,
 • zajištění režimního měření hladin podzemní vody včetně vyhodnocení,
 • odběry vzorků podzemních a povrchových vod,
 • zpracování hydrogeologických posudků a studií řešících možné střety zájmů,
 • geologické mapování.

Speciální hydrogeologie

 • komunikační zkoušky s vyhodnocením hydraulického propojení,
 • stopovací zkoušky za účelem stanovení migračních cest a určení migračních parametrů,
 • modelové řešení proudění podzemní vody.

Firemní novinky

Firemní novinky

14 Aug 2018Dotace v programovacím období 2014-2020 Výzva č. 1/2017 IFN - OPŽP 2014-2020 - rekonstrukce chlazení zimních stadionů prodloužena až do...

více