IPPC - Integrované povolení

podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování

Smyslem integrované prevence a omezování znečištění je dosažení vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku, tzn. neposuzovat dopady na jednotlivé složky životního prostředí odděleně.

Pro splnění zákonných povinností nabízíme:

  • zpracování žádosti o vydání integrovaného povolení v rozsahu stanoveném platnou legislativou včetně požadovaných příloh, které vypracujeme nebo zajistíme,
  • komunikaci s příslušným krajským úřadem v rámci řízení o vydání integrovaného povolení,
  • poradenství v oblasti integrované prevence a omezování znečištění.

Firemní novinky

Firemní novinky

14 Aug 2018Dotace v programovacím období 2014-2020 Výzva č. 1/2017 IFN - OPŽP 2014-2020 - rekonstrukce chlazení zimních stadionů prodloužena až do...

více