O firme

Zaoberáme sa konzultačnou a poradenskou činnosťou v oblasti hydrogeológie, geotermálnej energie, havarijného plánovania a priemyselnej bezpečnosti. Aktívne sa zúčastňujeme vedecko-výskumných projektov v odbore geológie, energetiky a softwarových nástrojov.

Spoločnosť ISATech s.r.o. bola založená roku 2000 ako poradenská firma so sídlom v Pardubiciach s kanceláriami v areáli spoločnosti SYNPO a.s. Od roku 2002 prevádzkuje regionálne pracovisko v kancelárskych priestoroch v Prahe 7.

V oblasti priemyselnej bezpečnosti je spoločnosť ISATech s.r.o. autorizovaná pre hodnotenie rizika, vypracovávanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy, havarijného plánu, konzultačnú činnosť. Naši odborníci sú držiteľmi osvedčení o odbornej spôsobilosti "Špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií" podľa zákona č. 128/2015 Z. z., o prevencii závažných priemyselných havárií.

Pri realizácii geologických prác sa opierame o skúsených odborníkov s osvedčením o odbornej spôsobilosti v ložiskovej geológii, sanačnej geológii, hydrogeológii, geochémii a skúmaní geologickej stavby v zmysle zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích. Odborníci spoločnosti sú od roku 2004 zapojení do množstva výskumných projektov.

Konzultačnú i poradenskú činnosť vo všetkých oblastiach našej činnosti poskytujeme v súlade s platnou legislatívou Európskej Únie i mimo územia Českej republiky. Naše zahraničné aktivity sú najviac spojené so Slovenskou republikou.

Firemné novinky

Firemné novinky

14 Aug 2018Prehliadka vrtu televíznou kamerou Rozšírili sme ponuku našich služieb. Ponúkame Vám prehliadku stvolu vrtu farebnou optickou kamerou...

viac