O firmě

Zabýváme se konzultační a poradenskou činností v oblasti hydrogeologie, geotermální energie, havarijního plánování a průmyslové bezpečnosti. Aktivně se účastníme vědecko-výzkumných projektů v oboru geologie, energetiky a softwarových nástrojů.

Společnost ISATech s.r.o. byla založena v prvních měsících roku 2000 jako poradenská firma se sídlem v Pardubicích s kancelářemi v areálu společnosti SYNPO a.s. Od roku 2002 provozuje regionální pracoviště v kancelářských prostorách v Praze 7.

V oblasti průmyslové bezpečnosti je společnost ISATech s.r.o. autorizována pro hodnocení rizika, vypracování a aktualizace bezpečnostní zprávy, havarijního plánu, konzultační činnost. Disponujeme oprávněním vykonávat odbornou přípravu – havarijný technik, špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií vydaným Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky. Naši odborníci jsou držiteli osvědčení o odborné způsobilosti „Špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií“ podle zákona č. 261/2002 Z. z., o prevencii závažných priemyselných havárií.

Při realizaci geologických prací se opíráme o zkušené odborníky s osvědčením o odborné způsobilosti v ložiskové geologii, sanační geologii, hydrogeologii, geochemii a zkoumání geologické stavby ve smyslu zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích. Odborníci společnosti jsou od roku 2004 zapojeni do řady výzkumných projektů.

Konzultační i poradenskou činnost ve všech oblastech naší činnosti poskytujeme v souladu s platnou legislativou Evropské Unie i mimo území České republiky. Naše zahraniční aktivity jsou nejvíce spojeny se Slovenskou republikou.

 

Firemní novinky

Firemní novinky

15 Mar 2016Dotace v programovacím období 2014-2020 18. výzva OPŽP 2014-2020 - rekonstrukce chlazení zimních stadionů

více