Ochrana před výbuchem

nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu

Pro zajištění bezpečného pracovního prostředí ve výbuchuschopných atmosférách nabízíme v souladu s legislativními požadavky:

 • dokumentaci o ochraně před výbuchem obsahující
  • identifikaci nebezpečí a specifikaci ohrožení a posouzení rizika výbuchu,
  • návrh preventivních a ochranných opatření,
  • klasifikaci prostorů,
  • určení prostorů a zařízení, u nichž budou uplatňovány požadavky podle přílohy č. 2 k nařízení vlády,
  • zřízení, používání a udržování pracoviště včetně technického vybavení, stejně jako instalace, uvedení do provozu, provoz, údržba zařízení včetně monitorovacích a výstražných zařízení,
 • prezentaci o povinnostech provozovatele,
 • konzultační a poradenskou činnost.

Firemní novinky

Firemní novinky

14 Aug 2018Dotace v programovacím období 2014-2020 Výzva č. 1/2017 IFN - OPŽP 2014-2020 - rekonstrukce chlazení zimních stadionů prodloužena až do...

více