Prehliadky vrtov

a vrtaných studní televíznou kamerou

Ponúkame prehliadku steny vrtu farebnou optickou kamerou, vhodnou do hĺbky 700 m. Vďaka malému priemeru má kamera dobrú priechodnosť aj havarovanými úsekmi vrtov.

Kamera je schopná pohľadu do boku vrtu i dole. Prídavné zariadenie umožňuje bočný panoramatický pohľad s prekryvom. Smerovo orientovaný bočný a spodný obraz umožňuje dokonale lokalizované a perspektívne zobrazenie steny vrtu.

Výsledným výstupom prehliadky je vždy videozáznam s popisnou správou zameranou podľa zadania. Na prianie zákazníka je možné, opäť s ohľadom na zadanie, záznam aj detailne interpretovať.

  Dôležité technické parametre
Maximálny hĺbkový dosah                                                                                                     700 m
Minimálny priemer vrtu       76 mm

Firemné novinky

Firemné novinky

14 Aug 2018Prehliadka vrtu televíznou kamerou Rozšírili sme ponuku našich služieb. Ponúkame Vám prehliadku stvolu vrtu farebnou optickou kamerou...

viac