Prevence závažných havárií

podle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií

Zpracováváme kompletní bezpečnostní dokumentaci provozovatele podle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií dle konkrétní situace zákazníka a realizujeme:

 • návrh na zařazení,
 • protokol o nezařazení,
 • posouzení rizik závažné havárie,
  • identifikace zdrojů rizik,
  • analýzu rizik,
  • hodnocení rizik,
 • bezpečnostní program,
 • bezpečnostní zprávu,
 • plán fyzické ochrany,
 • vnitřní havarijní plán,
 • podklady pro stanovení zóny havarijního plánování a zpracování vnějšího havarijního plánu.

Firemní novinky

Firemní novinky

14 Aug 2018Dotace v programovacím období 2014-2020 Výzva č. 1/2017 IFN - OPŽP 2014-2020 - rekonstrukce chlazení zimních stadionů prodloužena až do...

více