Reference

z oblasti geologických prací

Geologie a hydrogeologie
Arcadis Geotechnika a.s.DZZ 6.4. - Shrnutí zásad kontroly ovlivnění pole vzdálených interakcí při budování HU
Arcadis Geotechnika a.s.DZZ 5.6. - Návrh činností a experimentální metodiky geotechnické části programu, které poskytnou údaje pro modelování procesů v puklinových systémech
DIAMO, s.p.Komunikační zkouška v Dolní Rožínce - detekce fluoresceinu
Technická univerzita v Liberci Zabezpečení soupravy pro vtláčecí a stopovací zkoušku pro výukové účely v podzemní laboratoři ČVUT Josef, Mokrsko
Použití vrtné kamery
Arcadis Geotechnika a.s.Ověření technického stavu pažení vrtů
Česká Geologická SlužbaProhlídka vrtů pro účely strukturně geologického mapovaní
Obec Chvatliny Ověření technického stavu a zprůchodnění čerpacího vrtu pro plánovanou výstavbu obecní vodárny
Ing. Tomáš Kocman, balneologické služby, měřící technika, monitoring Prohlídka a ověření technického stavu pažení lázeňského vrtu pro účely likvidace vrtu
Věda a Výzkum
Technologická agentura ČR

Projekt TA03021289 - Stanovování migračních parametrů hornin s puklinovou propustností za použití fluorescenčních roztoků
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČRProjekt 2A-2TP1 Výzkum využití energetického potenciálu důlních vod v oblastech bývalé těžební činnosti ČR
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČRProjekt 1H-PK/31 Metody a nástroje hodnocení vlivu inženýrských bariér na vzdálené interakce v prostředí hlubinného úložiště

Firemní novinky

Firemní novinky

14 Aug 2018Dotace v programovacím období 2014-2020 Výzva č. 1/2017 IFN - OPŽP 2014-2020 - rekonstrukce chlazení zimních stadionů prodloužena až do...

více