Reference

z oblasti podpory státní správy

Školení
Česká inspekce životního prostředí Školení lektorů České inspekce životního prostředí - Problematika zákona č. 353/1999 Sb. o prevenci závažných havárií:
  • Analýzy rizika
  • Bezpečnostní program prevence závažných havárií
  • Bezpečnostní zpráva
  • Vnitřní havarijní plán
Slovenská agentúra životného prostredia Školenie inšpektorov Slovenskej inšpekcie životného prostredia - Problematika zákona č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných havárií:
  • Analýzy rizika
  • Bezpečnostný program prevencie závažných havárií
  • Bezpečnostná správa
  • Vnútorný havarijný plán
Vývoj
Ministerstvo životního prostředí (OPŽP)ARATech2013 - nástroj pro hodnocení rizika závažných havárií

Firemní novinky

Firemní novinky

14 Aug 2018Dotace v programovacím období 2014-2020 Výzva č. 1/2017 IFN - OPŽP 2014-2020 - rekonstrukce chlazení zimních stadionů prodloužena až do...

více