Reference

z oblasti průmyslové bezpečnosti

Bezpečnostní projekt
Správa úložišť radioaktivních odpadů ČR Bezpečnostní projekt dle zákona č. 148/1998 Sb., o utajovaných skutečnostech
Integrované povolení
Ministerstvo životního prostředí ČR Žádost o integrované povolení pro vybraná zařízení spadající do působnosti vládního návrhu zákona o integrované prevenci z kategorií 5.3 a 5.4 přílohy č.1 tohoto zákona pro provozovatele
Odpady Písek, s.r.o. Žádost o integrované povolení
Spolchemie a.s. Žádost o integrované povolení pro výrobu NMEP (výroba nízkomolekulárních epoxidových pryskyřic)
Havarijní plánování a krizové řízení
Air Liquide CZ, s.r.o. Bezpečnostní dokumentace provozu - plnírna plynů Čáslav
Brenntag CR s.r.o. Analýza a hodnocení rizik závažné havárie ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií pro objekt Sklad Olomouc-Hodolany
CPD s.r.o. Bratislava Slovnaft a.s. Bratislava - Analýza rizika dle zákona č. 261/2002 Z.z.
ČR-HZS Středočesk. kraje Územní odbor Kolín Kompletní analýza rizika a ohrožení a stanovení zóny havarijního plánování okresu Kolín
Českomoravský cement a.s.Bezpečnostní dokumentace dle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, závod Mokrá
Deconta, d.o.o Beograd Serbia Modelling of scenario effects for Oil Rafinery Pančevo
Deconta, d.o.o Beograd Serbia HIP Petrhomia, a.d. Pancevo - Chemical accident risk assessment
DUSLO a.s. Bezpečnostní dokumentace dle zákona č. 261/2002 Z.z.
Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.Bezpečnostní dokumentace dle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií
Kovoprojekta Brno, a.s. Výroba nízkomolekulární pryskyřice - Bezpečnostní dokumentace ze zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií. I. etapa
Lihovar Kojetín, a.s. Bezpečnostní program prevence závažné havárie
LINDE Technoplyn, a.s. Bezpečnostní dokumentace dle zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií
LZ Draslovka Analýza rizika a Synergické a kumulativní účinky dle zákona č. 353/1999 Sb.
Ministerstvo zahraničí ČR Evakuační plán objektů Ministerstva zahraničí ČR - Černínský palác, Toskánský palác, Rytířská ulice
MND Gas Storage a.s.Bezpečnostní dokumentace dle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, PZP Uhřice
Moravia Gas Storage a.s. Bezpečnostní dokumentace dle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, PZP Dambořice
Okresní úřad Pardubice Kompletní analýza rizika a ohrožení okresu Pardubice a Stanovení zón havarijního plánování okresu Pardubice
PARAMO, a.s. Bezpečnostní dokumentace dle zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií
PARAMO, a.s. Vypracování členění provozovaných činností a následné posouzení požárního nebezpeční podle § 15 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 v předepsaném rozsahu
POZAGAS a.s. Analýza možných havarijních scénářů a dosahu případných havárií
Risk Consult s.r.o. MONDI a.s. - Bezpečnostní dokumentace dle zákona č. 261/2002 Z.z.
SCHÄFER-SUDEX s.r.o.Bezpečnostní dokumentace dle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií
Spolchemie a.s.Výroba NMEP (výroba nízkomolekulárních epoxidových pryskyřic) - Bezpečnostní dokumentace ze zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií. II. etapa
T-Soft, s.r.o. TerEx 2002 - Zpracování programového systému pro modelování šíření vybraných nebezpečných chemických látek a výbuchů v terénu
TOMEGAS s.r.o. TOMEGAS s.r.o. - Bezpečnostní dokumentace Branice, Olomouc dle zákona č. 59/2006 Sb.
VÚChS a.s. Bezpečnostní dokumentace dle zákona č. 353/1999 Sb.
Tereos a.s. Bezpečnostní dokumentace dle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, lihovar Dobrovice, Kojetín
Tebodin CR, s.r.o. Srovnávací studie hodnocení rizika chladící stanice v objektu Pardubického pivovaru a.s.
Výzkumný ústav bezpečnosti práce Praha Posuzování kvalitativních parametrů bezpečnostní dokumentace ve smyslu zákona č. 224/2015 Sb. , o prevenci závažných havárií
Ochrana před výbuchem
Josef Šanda - zámečnictví, provozovna Čáslavská Dokumentace na ochranu před výbuchem podle nařízení vlády č. 406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu
TOMEGAS, s.r.o. Dokumentace na ochranu před výbuchem podle nařízení vlády č. 406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu pro objekt Úložiště propan-butanu Olomouc
Věda a Výzkum
Výzkumný ústav bezpečnosti práce PrahaZpracování metodiky hodnocení zranitelnosti životního prostředí relativní metodou
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČRSPREAD - 1H-PK2/35 Modelování šíření účinků ohrožujících událostí - Etapa 2008: Vyhodnocování terénních zkoušek; Zpracovávání matematického aparátu softwarového řešení
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČRMetody a nástroje hodnocení a zvyšování spolehlivosti lidského činitele
Ministerstvo životního prostředí ČRVývoj modelu integrovaného systému řízení bezpečnosti, zdraví, životního prostředí a jakosti v podnicích a veřejné správě jako podpora prevence závažných havárií

Firemní novinky

Firemní novinky

14 Aug 2018Dotace v programovacím období 2014-2020 Výzva č. 1/2017 IFN - OPŽP 2014-2020 - rekonstrukce chlazení zimních stadionů prodloužena až do...

více