Recenzovaná periodika s impakt faktorem
Nováková L., Sosna K., Brož M., Najser J., Novák P. (2012): The matrix porosity and related properties of a leucocratic granite from the Krudum Massif, West Bohemia. Acta Geodynamica et Geomaterialia, v. 9, No. 4(168).
Nováková L., Sosna K., Brož M., Najser J., Novák P. (2011): Geomechanical parametres of the Podlesí granites and its relationship to seismic velocities. Acta Geodynamica et Geomaterialia, v. 8, No. 3(163).
Sosna K., Brož M., Vaněček M., Polák M. (2009): Exploration of a granite rock fracture using a TV camera. Acta Geodyn. Geomater., Vol. 6, No. 4 (156), 453–463, 2009.
Recenzovaná periodika
Nováková, L., Novák, P., Brož, M., Sosna, K., Pitrák, M., Kasíková, J., Rukavičková, L., Maňák, L. (2012). The Results of Borehole Acoustic Imaging from a Granite in the Jihlava District, Czech Republic: Implications for Structural Geological Research. Journal of Geography and Geology; Vol. 4, No. 4, ISSN 1916-9779, E-ISSN 1916-9787, Canadian Center of Science and Education.
Polák M., Sosna K., Vaněček M. (2007). Praktické ověřování modelového řešení hydrodynamických a migračních parametrů granitových bloků. Acta Montanistica Slovaca. Techická univerzita Košice. Košice, 5 str.
Sosna K., Brož M., Štrunc J., Vaněček M., Michálková J., Hanus R., Rousová P., Navrátilová V., Navrátil T., Milický M., Záruba J., Křížová H. (2007). Laboratory assessment of hydrodynamic and migration parameters of granite blocks a its relation to seismic waves propagation. Transactions - Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, řada stavební. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ostrava, 7 str.
Mezinárodní konference
Stibitz, M., Jirakova, H., Tym, A., Vanecek, M., Novak, P. 2013. Legal and Technical Criteria for Definition of Geothermal Energy Resource – Agenda in the Czech Republic. European Geothermal Congress 2013, Pisa, Italy, 3-7 June 2013.
Novák, P., Hokr, M., Lachman, V., Štrunc, J., Hladký, R. 2013. Significance of a water bearing fracture for underground thermal energy storage - a model of a middle scale laboratory experiment. IAH Central European Groundwater Conference 2013 Geothermal Applications and Specialities in Groundwater Flow and Resources May 8-10, 2013 Mórahalom, Hungary.
Kasíková J., Novák P., Brož M., Gvoždík L., Havlová V., Holeček J., Michálková J., Najser J., Nováková L., Rukavičková L., Sosna K., Vaněček M., Záruba J. (2012). Granite Matrix Permeability: an Overall Project Review. Sborník konference 34th International Geological Congress 2012, Brisbane, Austrálie.
Čížek, D., Franěk, J., Novák, P. 2012. Application of 3D GIS in a Research Project Planning - an Example from the Underground Research Centre Josef, Czech Republic. 7th international conference EUREGEO 2012, Bologna, Italy.
Nováková, L., Novák, P., Brož, M. 2012. Spatial Analysis of Microstructures in Granite – a Case Study, 7th international conference EUREGEO 2012, Bologna, Italy.
Novakova, L., Sosna, Broz, M., K., Najser, J.,Rukavickova, L., Novak, P. 2012. Parameters of Seismic Velocities and their Relationship to the Geomechanical Characteristic of the Podlesí Granites. EGU2012-13840, Wienna, Austria.
Stibitz, M., Jirakova, H., Frydrych V., Novak, P., Kasikova, J. 2012. Low-Enthalpy Geothermal Potential of the Czech Republic with Particular Focus on Waters of Metalliferous Mining Districts in Crystalline Structures of the Bohemian Massif EGU2012-14244, Wienna, Austria.
Kasíková J.., Brož M., Milický M., Novák P., Nováková L., Polák M., Sosna K., Vaněček M., Záruba J. (2011): A fractured aquifer and egineered barrier - methods and tools of an evaluation. Sborník konference EngeoPro 2011, Moskva, Rusko.
Najser J., Sosna K., Nováková L., Brož M., Kasíková J., Michálková J., Novák P., Vaněček M., Záruba J. (2011): The relationship between matrix hydraulic conductivity and P-wave and S-wave ultrasound velocities in granites. GeoProc2011, Perth, 6-9 July 2011, Paper No: GP023.
Nováková L., Brož M., Novák P. (2010):Comparative study of geophysical parameters and geochemical analysis in undisturbed granites. Geologically Active, ISBN 978-0-415-60034-7, Taylor & Francis, London.
Polák M., Gvoždík L., Sosna K., Vaněček M. (2009). Modelování hydrodynamických zkoušek v puklinovém prostředí. 10. Česko-Slovenský mezinárodní hydrogeologický kongres. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ostrava, 4 str.
Sosna K., Brož M., Vaněček M., Milický M., Záruba J. (2009). Hydrodynamic and migration parameters of granite fractures and injection grout at laboratory scale. European Congress on Regional Geoscientific Cartography and Information Systems. 6th European Congress on Regional Geoscientific Cartography and Information Systems Munich 2009, Mnichov, Německo, 2 str.
Vaněček M., Michálková J., Hanus R., Doležalová L., Nakládal P., Záruba J., Sosna K., Gvoždík L., Polák M., Milický M., Navrátil T., Rohovec (2009). Detekce fluoresceinu pomocí TV kamery při stopovací zkoušce. 10. česko-slovenský mezinárodní hydrogeologický kongres, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ostrava, 4 str.
Polák M., Vaněček M., Záruba J. (2007). Model Prediction of Engineered Barrier System Effectivity in the Fracture at Laboratory Scale. 3rd International Meeting on Clay in Natural and Engineered Barriers for Radioactive Waste Confinement - H,HM, and THM-C Processes in Engineered Barriers. ANDRA (National Radiaoactive Waste Management Agency), Lille, Francie, 4 str.
Kolaříková I., Hanus R., Vaněček M. (2006). Thermal loading of smectite - rich rocks: laboratory experiments on rokle bentonite. Geoproc 2006 Advances on Coupled Thermo-Hydro-Mechanical_chemical Processes in Geosystems and Engineering. HoHai University, Nanjing, Čína, 6 str.
Národní konference
Bílý P., Franěk, J., Hokr, M., Hladký, R., Knytl, V., Lachman, V., Novák, P., Straka, T., Štrunc, J., Vaněček, M., Záruba, J., Zuna, M. 2013. Význam otevřených puklin pro teplený režim horninového prostředí. Konference Bariéry hlubinného úložiště radioaktivních odpadů 2013, 5.-6. listopadu 2013, Liblice.
Vaněček, M., Bílý, P., Kasíková, J., Lachman, V., Novák, P., Semíková, H., Zuna, M. 2013. Výzkum efektivního skladování přebytečné energie v horninách. Konference OZE 2013, 17.-19. dubna 2013, Kouty nad Desnou.
Semíková H., Krásný O., Bílý P. (2012): Stimulace horninového masívu pro vytvoření puklinového rezervoáru pro jímání geotermální energie systémem Hot Dry Rock . Konference OZE 2012, Kouty na Desnou. 
Novák P., Kasíková J., Brož M., Šindelář M., Uhlík J., Vaněček M. (2011): Atlas tepelného potenciálu důlních vod České republiky. Konference OZE 2011, Kouty na Desnou.
Polák M., Doležalová L., Sosna K. (2008). Interpretace puklinové sítě na základě terénních měření. Zpracování a interpretace dat z průzkumných a sanačních prací V. Vodní zdroje Ekomonitor. Chrudim, 3 str.
Vaněček M., Milický M., Záruba J. (2009). Metody a nástroje hodnocení vlivu inženýrských bariér na vzdálené interakce v prostředí hlubinného úložiště. SiMoNA 2009 výzkumného centra ARTEC "Pokročilé sanační technologie a procesy" s otevřenou účastí. Technická univerzita v Liberci. Liberec, 1 str.
Vaněček M., Michálková J., Hanus R., Doležalová L., Záruba J., Sosna K., Milický M., Polák M., Brož M. (2008). Workshop - Metody a nástroje hodnocení vlivu inženýrských bariér na vzdálené interakce v prostředí hlubinného úložiště. Workshop, prezentace. Panské Dubenky 2008.
Polák M., Vaněček M., Záruba J. (2006). Modelová interpretace hydraulických a migračních laboratorních testů na granitoidních vzorcích - puklinové proudění. Zpracování a interpretace dat z průzkumných a sanačních prací III. Vodní zdroje Ekomonitor. Chrudim, 6 str.
Polák M., Vaněček M., Záruba J. (2005). Metody a nástroje hodnocení vlivu inženýrských bariér na vzdálené interakce v prostředí hlubinného úložiště. XII. národní hydrogeologický kongres. Česká asociace hydrogeologů. České Budějovice, 3 str.

Firemní novinky

Firemní novinky

14 Aug 2018Dotace v programovacím období 2014-2020 Výzva č. 1/2017 IFN - OPŽP 2014-2020 - rekonstrukce chlazení zimních stadionů prodloužena až do...

více