FR-TI3/523

Stimulace horninového masivu pro vytvoření puklinového reservoáru pro jímání geotermální energie systému Hot-Dry-Rock

Doba řešení projektu: 2011 – 2014

Řešitelský tým: Geomedia s.r.o., ISATech s.r.o, ARCADIS Geotechika a.s., Subterra a.s., České vysoké učení technické v Praze

Projekt StiRoMas (STImulation of Rock MASsif) se zaměřuje na výzkum, vývoj a ověření metodiky rozvolnění horniny  pulzním hydraulickým štěpením. Pro výzkum byly vybrány representativní typy hornin z různých lokalit ČR.

Cílem projektu je ověření metody rozvolnění horniny na nově vyvinutém zařízení pomocí pulzního hydraulického štěpení a srovnání účinků této metody s metodou hydraulického štěpení s lineárním nárůstem tlaku. Výzkumný projekt zahrnuje jak laboratorní výzkum v mikroměřítku a v makroměřítku, tak i výzkum in-situ. Předmětem zkoumání jsou i geomechanické zákonitosti a vztahy mezi výsledky z laboratorního měření a horniny in-situ. Pozornost řešitelského týmu se zaměřuje nejen na stanovení tlaků nutných k rozvolnění jednotlivých typů hornin, ale také na prostorový dosah rozvolnění v závislosti na technologii hydraulického štěpení, tlaku, charakteristických vlastnostech horniny. Účelem projektu je zkoumat vztah mezi hodnotou hydraulického štěpení a popisnými charakteristikami se změnou měřítka vzorku.

Další informace můžete najít na stránkách projektu.

Projekt je řešen za finanční podpory Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.