Veda a výskum

Odborníci spoločnosti sú zapojení do množstva výskumných projektov zameraných na problematiku geológie, priemyselnej bezpečnosti a vývoja špecializovaných software.

V oblasti vedy a výskumu spolupracujeme so špičkovými pracoviskami Českej republiky na výskumoch súvisiacich s tematikou:

  • ukladanie a skladovanie prebytočnej energie,
  • využitie banských vôd pre tepelné čerpadlá,
  • čerpanie geotermálnej energie z veľkých hĺbok,
  • ochrana podzemnej vody pred nebezpečnými látkami.

Pre informácie o jednotlivých projektoch, prosím, zvoľte konkrétny projekt v pravom menu "Projekty".