Odborné způsobilosti

z oblasti geologických prací

Podle zákona č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní baňské správě:

 

Podle zákona č. 62/1988 Sb. o geologických pracích:

Firemní novinky

Firemní novinky

14 Aug 2018Dotace v programovacím období 2014-2020 Výzva č. 1/2017 IFN - OPŽP 2014-2020 - rekonstrukce chlazení zimních stadionů prodloužena až do...

více