Odborné způsobilosti

v oblasti průmyslové bezpečnosti

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006 (REACH):

 

Podle zákona č. 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě:

 

Podle zákona č. 261/2002 Z.z. a č. 128/2015 Z.z., o prevencii závažných priemyselných havárií:

Firemní novinky

Firemní novinky

14 Aug 2018Dotace v programovacím období 2014-2020 Výzva č. 1/2017 IFN - OPŽP 2014-2020 - rekonstrukce chlazení zimních stadionů prodloužena až do...

více